Tag: file in ấn

Hướng dẫn thiết kế, xuất file in kỹ thuật số

Thế Giới Decal hướng dẫn đến các bạn cách thiết kế, xuất file trong quá trình in kỹ thuật số để nhằm tạo ra sản phẩm in ấn đẹp và chất lượng.  Đầu tiên,bạn cần phải xác định rõ phần mền mà mình định thiết kế file, có các phần mềm để thiết kế như: