Tag: khung backdrop ngoài trời

Khung backdrop sân khấu ngoài trời 3*4 ô

Khung backdrop sân khấu ngoài trời 3*4 ô là một thiết bị vô cùng tiện dụng cho giải pháp sân khấu di động, Backdrop dựng nhanh bởi các kết cấu có sẵn dạng ống và các khớp nối linh hoạt. Sản phẩm thích hợp với việc dựng sân khấu ngoài trời, trong nhà hoặc các